top of page
judge-gavel-deciding-marriage-divorce (1

דיני עבודה

NIM_0182.jpg

דיני העבודה באים להסדיר את מערכת היחסים שבין עובד למעביד, להגדיר בחוק את זכויות העובד ואת חבות המעביד כלפיו ולקבוע אמות מידה של התנהלות במקום העבודה ובמהלך העבודה. למרות שעל פניו הכללים הללו ברורים, שוק העבודה ממשיך לעיתים להתנהל כמו ג'ונגל והרבה עובדים לא תמיד מודעים לכל הזכויות שלהם, שלעיתים נגזרות גם מהסכמים קיבוציים. חשוב לציין שעל פי רוב סוגיות של דיני עבודה יוצגו בפני ערכאות מיוחדות שהוקמו לצורך זה ונקראות בתי דין לעבודה.

להילחם על הזכויות של העובדים/המעסיקים

עורכי דין לענייני עבודה מייצגים עובדים ומעסיקים בקשת רחבה של מקרים: הלנת שכר, הלנת תנאים סוציאליים, פיטורין שלא כדין, תאונות עבודה, התעמרות במקום העבודה, אפליה במקום העבודה או אפליה בקבלה לעבודה, הטרדות מיניות, ימי חופש, שעות עבודה ושעות נוספות, שמירה על פרטיות ועוד. כמו שהזכרנו, לצד הוראות החוק הנוגעות לכלל העובדים והמעסיקים, בישראל יש מספר רב של הסכמים קיבוציים בשלל ענפים שמרגע שנחתמו נחשבים להוראה מחייבת החלה על כל העובדים והמעסיקים בענף, בין אם הם חברים באיגוד מקצועי ובין אם לאו. 

מצב זה מביא לכך שהרבה עובדים ומעסיקים לא מודעים למכלול הזכויות והחובות שלהם ולכן המומחים שעוסקים בדיני עבודה, כמו המשרד שלנו - משרד עורכי הדין חגית דריהם, יגלו בקיאות רבה גם בהסכמים הקיבוציים והזכויות והחובות שמשתמעות מהם בכל תיק נתון - אשר מאפשרות לנו להילחם על הזכויות של העובדים והמעסיקים. 

חשיבות גדולה לליטיגציה

תחום דיני העבודה הוא אחד מתחומי המשפט בהן יש חשיבות רבה ליכולת הליטיגציה של עורך הדין. אמנם חלק מהתיקים מסתיימים בפשרה מחוץ לבית המשפט, אך בהרבה מקרים ההכרעה תונח לפתחו של בית הדין לענייני עבודה, וזה יצטרך להכריע בין גרסה אחת לגרסה שנייה. פה בדיוק נמדד עורך דין שהוא גם ליטיגטור מעולה – ביכולת שלו לפרוס את המקרה, להוכיח את הטענה באמצעות הראיות שיציג ולהביא תימוכין מתוך פסיקה. 

במשרד עורכי הדין חגית דריהם שמים דגש רב על שלב הליטיגציה ולא חוששים 'ללכת עד הסוף' כשזה מגיע להבטחת הזכויות של הלקוחות שלנו. פעמים רבות, עובד שמוצא את עצמו נדרש לסיוע במאבק משפטי אל מול מעסיק או מעסיק לשעבר, נמצא במצב רגיש. פגיעה במקום העבודה, שהרבה פעמים תהיה מלווה בפיטורין, מערערת את הביטחון הכלכלי ועלולה לסדוק את הביטחון העצמי. 

מנגד, מעסיק לא אחת מוצא עצמו נתון "לסחיטה" על ידי עובד לשעבר ו/או קומץ עובדים. 

לכן, אנחנו במשרד עו"ד חגית דריהם, שמנו לעצמנו כמטרה ללכת לקראת עובדים ומעסיקים שנפגעו ולספק להם מעטפת שהיא גם מקצועית וגם אנושית, כשאנחנו מקפידים לפרוס בפניהם את כל האפשרות ודרכי הפעולה וללוות אותם יד ביד לאורך ההליך. 

בין היתר אנחנו מייעצים לעובדים כבר בשלב ראשוני שלב זימון לשימוע לפני פיטורין ובמקרה הצורך גם מייצגים אותם כבר בשלב השימוע. 

לחילופין, אנחנו מייעצים למעסיקים באופן שוטף בכל סוגיה הקשורה לחוקת העבודה, לרבות זימוני עובדים לשימוע , ניהולו וסיום יחסי העבודה.

bottom of page